Fundació Caixa Ontinyent és una entitat creada per Caixa Ontinyent per a canalitzar una part de la seua Obra Social destinada a propiciar la integració social i financera de les persones i famílies, especialment aquelles que es pogueren trobar en perill d’exclusió.

Per això disposa actualment de dos programes bàsics: el Mont de Pietat, per a facilitar l’accés àgil i assequible a microcrèdits; i Educació Financera, per aportar coneixements que permeten gestionar i planificar les finances personals i familiars.


Respectar la seua privacitat és la nostra prioritat.